Ukudla

Ngaphandle kokuthi kunamakhulu ezinhlobo zokudla ezisheshayo ezisheshayo emhlabeni, imiphumela yesikhathi eside ingatholwa kuphela ngokushintsha kakhulu indlela ophila ngayo. Ngaphezu kokudla okwehlisa isisindo, ukudla okudinga ukugcina izitho ngazinye, ukudla kwezemidlalo, ukudla kwezifo kuhlala endaweni ebalulekile emhlabeni wokudla. Leli khasi futhi liqukethe isigaba esidliwayo sonyaka nesikhethekile senhloso. Ake sicabangele okuyinhloko futhi siqiniseke ngalokhu!