Uhlu lwezindatshana ezikhuluma ngokudla imifino kuphela

Sikumema ukuthi uzijwayeze izindatshana ezikhuluma ngemigomo esemqoka yokudla imifino kuphela.

Akukho okuthunyelwe okutholiwe

Uhlu lwama-athikili adumile luzobuyekezwa ngezikhathi ezithile. Beka uphawu lokubekisa leli khasi futhi ube ngowokuqala ukwazi ngokudla okusha.