Uhlu lokudliwayo kwezifo

Sikumema ukuthi uzijwayeze futhi ukhethe umdlalo ohamba phambili ohlwini lwezinto ezidliwayo ezifweni ngokulandelana kwama-alfabhethi.

Uhlu lokudla okudumile nolusebenzayo luzobuyekezwa ngezikhathi ezithile. Beka uphawu lokubekisa leli khasi futhi ube ngowokuqala ukwazi ngokudla okusha.