Kusho ukuthini ukuba ngumuntu odla imifino kuphela? Lis yezihloko

Sikumema ukuba uzijwayeze igama elithi imifino. Uhlu lwama-athikili ngokudla imifino ngokulandelana kwama-alfabhethi

.

Uhlu lwama-athikili ngokudla imifino luzobuyekezwa ngezikhathi ezithile. Beka uphawu lokubekisa leli khasi futhi ube ngowokuqala ukwazi okusha izidlo.