Uhlu lwezinhlelo zokudla okunomsoco

Sikumema ukuthi uzijwayeze futhi ukhethe umdlalo ohamba phambili ohlwini lwezinhlelo zokudla okunomsoco ngokulandelana kwama-alfabhethi.

Uhlu lwezinhlelo zokudla okunempilo luzobuyekezwa ngezikhathi ezithile. Beka uphawu lokubekisa leli khasi futhi ube ngowokuqala ukwazi okusha izidlo.